Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

19:31
4395 5b7f 500
Reposted fromicarus-bot icarus-bot viasadworld sadworld
19:30
Jes­tem w sta­nie per­ma­nen­tnej erek­cji intelektualnej
— Salvador Dali
Reposted from21gramow 21gramow viasadworld sadworld
19:23
7625 4355
Jestem grzeczną dziewczynką Kochanie.
19:18
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo
19:18
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo
19:18
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo
19:16
19:16
4117 6520
Reposted fromsiseniorita siseniorita viasadworld sadworld
19:16
5628 3346
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasognito sognito
19:13
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunni unni

January 18 2015

20:41
2287 a4a0 500
Reposted fromcaligula caligula viaburdel burdel
20:07
3915 f63f
20:01
Reposted fromDasKilian DasKilian viasognito sognito
19:58Reposted fromriddl3m riddl3m viasognito sognito
19:53
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe vianoicoztego noicoztego
19:49
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"

January 15 2015

18:57
18:48
2378 0a6d 500

Her (2013)

Reposted fromoheyitspeanut oheyitspeanut viaburdel burdel
18:47
0745 a38a
Reposted fromblueinsane blueinsane viaburdel burdel

January 14 2015

20:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl